12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Η κριτική επιτροπή των πειραματικών ταινιών

Η κριτική επιτροπή των πειραματικών ταινιών απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Γιάννης Κολαξίζης, Λέκτορας Μοντάζ - Special Effects ΑΠΘ
Μέλη:  Julian Parkinson, τηλεοπτικός παραγωγός - animator
Μαρία Παπαδοπούλου, εικαστικός
Γιώργος Μελιδώνης, κριτικός κινηματογράφου



Menu
12th NIFF





Movibeta

FestHome












Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications